Ground-based instruments of the PWING project to investigate dynamics of the inner magnetosphere at subauroral latitudes as a part of the ERG-ground coordinated observation network

Kazuo Shiokawa, Yasuo Katoh, Yoshiyuki Hamaguchi, Yuka Yamamoto, Takumi Adachi, Mitsunori Ozaki, Shin Ichiro Oyama, Masahito Nosé, Tsutomu Nagatsuma, Yoshimasa Tanaka, Yuichi Otsuka, Yoshizumi Miyoshi, Ryuho Kataoka, Yuki Takagi, Yuhei Takeshita, Atsuki Shinbori, Satoshi Kurita, Tomoaki Hori, Nozomu Nishitani, Iku ShinoharaFuminori Tsuchiya, Yuki Obana, Shin Suzuki, Naoko Takahashi, Kanako Seki, Akira Kadokura, Keisuke Hosokawa, Yasunobu Ogawa, Martin Connors, J. Michael Ruohoniemi, Mark Engebretson, Esa Turunen, Thomas Ulich, Jyrki Manninen, Tero Raita, Antti Kero, Arto O'Ksanen, Marko Back, Kirsti Kauristie, Jyrki Mattanen, Dmitry Baishev, Vladimir Kurkin, Alexey Oinats, Alexander Pashinin, Roman Vasilyev, Ravil Rakhmatulin, William Bristow, Marty Karjala

Research output: Contribution to journalJournal Articlepeer-review

69 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Ground-based instruments of the PWING project to investigate dynamics of the inner magnetosphere at subauroral latitudes as a part of the ERG-ground coordinated observation network'. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences

Physics